Muhasebe ve Mali İşler Yönetimi

Muhasebe mesleği şirketler açısından oldukça önemlilik arz eden bir departmandır. Günümüz rekabet dünyasında şirketlerin finansal tablo raporlanması ve mali politikalarının […]

Bordrolama ve Yabancı Çalıştırma Hizmetleri

Yasal düzenlemelerle sürekli değişiklik gösteren SGK mevzuatında muhtemel riskleri asgari seviyeye indirmek suretiyle şirketlerin bordro işlemlerinin yük fazlalığını alarak, küçük […]