Muhasebe mesleği şirketler açısından oldukça önemlilik arz eden bir departmandır. Günümüz rekabet dünyasında şirketlerin finansal tablo raporlanması ve mali politikalarının en hassas detaylarıyla tasniflendirilmesi çok kritik öneme sahiptir.
SA Mali Müşavirlik geniş bir sektör yelpazesinde hizmet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelere, yeni kurulma aşamasında ve şirketlerini büyütme kararında olan kuruculara, bilgi ve tecrübesini inovasyon ile birleştirerek hizmet sunmayı ilke edinmiştir.
Muhasebe ve Mali İşler Yönetiminde;
• OUTSOURHING ( DIŞ KAYNAK ) firma temini Firma içi süreli ve/veya süresiz danışmanlık falaliyetlerinin sağlanması.
• Muhasebe personelinin iç düzen ve takibinin sağlanması;
• Zamanlı ve doğru finansal raporlama sağlanması;
• Şirketlerin şubeleşmesi, iç ağlarının düzenli akış sağlayabilmesi için daha fazla odaklanma sağlanması;
• Şirketlerin Vergi Uyumunun sağlanması;
• Finansal tabloların doğru yorumlanarak şirketlerin finansmanı açısından Ticari Alacak ve Ticari Borçlarının ödeme ve takibinin yönetimi;
• Şirketlerde önem arz eden cari hesap mutabakatları ve FORM BA/ FORM BS mutabakatlarının düzenli olarak sağlanması;
• Kanuni defterlerin Muhasebe Tebliğine göre tutulmasının ve düzenin sağlanması;
• Şirketlerde yine önem arz eden Tek Düzen Hesap planının tebliğin esaslarına göre düzenlenmesi ve işletilmesinin sağlanması;
• Dönem sonu kayıtlarının banka bakiyelerinin mutabakatları ve bankalarla şirketlerin uyumunun sağlanması;
• Gerekli verilmesi gereken aylık veya 3 (üç) aylık olan beyannamelerin muhasebe mesleğinin temel kanunu olan Vergi Usul Kanununa göre hazırlanması ve kuruculara beyannamelerle ilgili zamanında veri akışının sağlanması.