FİNANSAL RAPORLAMA HİZMETLERİ;
Muhasebe mesleğinin en önemli temel taşlarından biri olan Bilanço, Gelir Tablosu ve diğer tablolar iş sahiplerinin ve yöneticilerin sıklıkla karşılaştığı zorluktur. Şirketlerin finansmanı açısından mali tablolar ve raporlar bankalar ekseninde önemli bir yol haritasıdır.
SA Mali Müşavirlik olarak finansal raporların doğru, güvenilir ve şeffaf olarak zamanında hazırlanması için yeterli donanıma sahip ekibi ile finansal raporlama hizmetlerini sunmaktadır.
Finansal raporlama hizmetimizdeki süreç;
• SA Mali Müşavirlik tarafından şirketinize atanan mali müşavirimizin gözetimi altında muhasebe kayıtlarının standartlara uyarak muhasebe sistemine işlenmesi veya işletilmesi;
• Şirket yetkililerinin takvimine uyarak (haftalık veya günlük) kanuni defterlerin yorumlanarak kuruculara anlatılması;
• Şirket faaliyet alanlarına göre giderlerin yapısal olarak ayrılması;
• Finansman giderlerinin tahmini olarak şirket yetkilileri ile paylaşılması;
• Satışlardan Etkilenen ve Etkilenmeyen Bilanço Kalemlerin ayrılması;
• AR-GE giderleri, pazarlama satış ve dağıtım giderleri, genel yönetim giderlerinin ayrılması;
• Şirketlerin satışlarının tahmin edilmesi ve diğer dönemlerde satışların tahmin edilmesi;
• Öz kaynakların değerlendirilmesi ve yorumlanması;
• Mali tabloların analizi ve yorumlanması;
• Mali tabloların kullanım alanlarının yapılması;

İÇ KONTROL VE DENETİM SİSTEMİ HİZMETLERİ;
Günümüz şirketlerinde genellikle iç kontrol sisteminin düzenli ve sistematik olarak gerçekleştirilmesi şirket yöneticilerinin sorumluluğu açısından en önemli unsurların başında gelmektedir. İç kontrolün düzenli takibi şirket yetkililerinin suistimale uğramamaları açısından şirketlere büyük ışık tutan yol haritasıdır. Bu aşamada şirket yetkililerinin kendilerine sorması gereken en önemli soru “şirketimizi iyi niyetten nasıl koruyabiliriz?” olacaktır. Suistimallerin araştırılması yakın gelecekte başka sorunların önlenmesinde en etkin kaynak; iç kontrol sisteminin yenilikçi sistemlerle kurulması ve yönetilmesidir. Suistimal vakalarının etkin önlemlerle alınması, tüm çalışanlara önemli mesajlar verilerek gelecekte olabilecek ihtimalleri önlemekte caydırıcı kaynakların başında gelmektedir.
SA Mali Müşavirlik ekibi olarak uzmanlaşmış ekibimizle şirket yöneticilerine kapsamlı inceleme, önleme ve şirketlerin büyümesi aşamasında hizmetlerimizi sunmaktayız.
İç Kontrol hizmetimizdeki süreç;
• Muhasebe kontrolü ile işletme varlıklarının korunması;
• Muhasebe kontrolü ile yanlışlıkların ve yolsuzlukların önlenmesi;
• Muhasebe kontrolü ile muhasebe bilgilerinin doğruluğunun ve güvenilirliğinin sağlanması;
• Muhasebe kontrolü ile muhasebe bilgilerinin zamanında hazırlanmasının sağlanması;
• Mevcut varlıkların belirli sorumluluk kayıtları ile karşılaştırılması, herhangi bir fark belirlendiğinde gerekli soruşturmaların yapılması;
• Varlıkların ve belgelerin erişimi aşamasında yetkili personellerin sınıflandırılması;
• Muhasebe işlemlerinin Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine uygun olarak şekilde kaydedilmesinin sağlanması;