Yasal düzenlemelerle sürekli değişiklik gösteren SGK mevzuatında muhtemel riskleri asgari seviyeye indirmek suretiyle şirketlerin bordro işlemlerinin yük fazlalığını alarak, küçük ve orta ölçekli şirketlerdeki karmaşıklığın giderilmesi önemlilik arz etmektedir.
SA Mali Müşavirlik ekibi olarak şirketlerin en önemli amacı; büyüme üzerine odaklanmanız için doğru ve güvenilir bir şekilde bordro hizmetlerinin yapılması, şirket politikalarına uyarak ücret gizliliğinin en maksimum düzeyde sağlanması ve bu suretle personel motivasyonu göz önünde bulundurularak hizmetlerimizin sunulması en önemli politikalarımızın başında gelmektedir.
Bordrolama hizmet sürecimiz;
• Bordrolama hizmetlerinin şirketlerden alınan bilgilere göre net ücret, kesinti, vergi maliyetlerinin hesaplanması ve gerekli listelerin hazırlanması;
• Bordrolama hizmetlerinde kurucu ortaklarla SGK üzerinden işveren maliyetlerinin şirketlere göre değerlendirilerek yön verilmesi;
• Hazırlanan ücret bordrolarının ve pusulalarının bordro sahiplerine iletilmesi ve resmiyete dönüştürülmesi;
• İşe giriş ve işten ayrılış evraklarının hazırlanması ve gerekli evraklarının düzenlenmesi ve iletilmesi;
• İşten ayrılış bildirgelerinde yasal düzenlemelere uygun olarak şirket yetkililerinin bilgi ve onayı alınarak her türlü tazminat, ücret hesaplamalarının yapılması ve iletilmesi;
• Özlük dosyalarının hazırlanması ve diğer çalışma bilgilerinin hazırlanması, şirket yetkililerinin onayı alınarak ofisimizde veya yerlerinde muhafaza edilmesi;
• Şirket yetkililerinden alınan bilgiler ışığında Yıllık izin takibi ve izin defterlerinin tutulması;
• Zorunlu BES kapsamı işlemlerinin işverenlere ve muhasebe personeline anlatılması ve yön verilmesi;
• Resmi dairelere verilmesi gereken bilgi ve evrakların hazırlanması, teslimi ve takibinin yapılması;
• Şirketlere iş yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, yasal değişiklikler konusunda bilgilendirilmesi,
• Yabancı uyruklu koruma kapsamındaki Suriye Uyruklu vatandaşlar ile diğer yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye’de Çalışma İzni İşlemlerinin takibi.